Ring og få et tilbud

+45 40 51 60 66

Frequently Asked Questions
We offer full service auto repair & maintenance
How often should I get my oil changed?

Nej, heldigvis ikke. Papirisolering indeholder ikke syntetiske fibre og udsætter ikke brugerne for kløe, svie og andet ubehag.

Nej, det gør den ikke. Der er naturligt bindemiddel i papiret, så når det har ligget nogle uger bindes det sammen. Dette skyldes en fugtpåvirkning fra temperaturudsving mellem dag og nat. Man kan på meget vindudsatte steder på effektiv vis spraye overfladen med en vandtåge, så isoleringen derved bindes endnu tættere sammen.

Isolering af lofter fortages ved at blæse isoleringen ud over loftet. Derved opnås en jævn dyne af isolering, så man undgår kuldebroer ved spær, gangbroer mm.

Mus og andre pattedyr vil blive generet af borsaltene, der virker desinficerende og derfor udtørrer deres hud. I et forsøg, der skulle undersøge, hvad mus ville bygge rede i, viste tests, at ingen mus vil bo og føde unger i papirisolering. Borsaltene virker endvidere effektiv mod insekter og svampesporer

Nej, heldigvis ikke. Papirisolering indeholder ikke syntetiske fibre og udsætter ikke brugerne for kløe, svie og andet ubehag.

Nej, det gør den ikke. Der er naturligt bindemiddel i papiret, så når det har ligget nogle uger bindes det sammen. Dette skyldes en fugtpåvirkning fra temperaturudsving mellem dag og nat. Man kan på meget vindudsatte steder på effektiv vis spraye overfladen med en vandtåge, så isoleringen derved bindes endnu tættere sammen.

Isolering af lofter fortages ved at blæse isoleringen ud over loftet. Derved opnås en jævn dyne af isolering, så man undgår kuldebroer ved spær, gangbroer mm.

Mus og andre pattedyr vil blive generet af borsaltene, der virker desinficerende og derfor udtørrer deres hud. I et forsøg, der skulle undersøge, hvad mus ville bygge rede i, viste tests, at ingen mus vil bo og føde unger i papirisolering. Borsaltene virker endvidere effektiv mod insekter og svampesporer

Car Manufacturers We Work With
We partnered with RepairPal to bring you the most sophisticated fair-price estimates
brand_1
brand_2
brand_3
brand_4
brand_5
brand_6
brand_7
brand_8