Ring og få et tilbud

+45 40 51 60 66

Overstrygning

Spar penge
Og få et bedre indeklima

Forskellen mellem en overstrygning og en understrygning er ganske enkelt om fugningen udføres på oversiden eller undersiden af taget. Alt efter hvilket type tag, der ligger på huset samt om tagetagen er udnyttet, fungerer den ene metode bedre end den anden. Hvis en understrygning ikke er mulig f.eks. p.g.a. en udnyttet tagetage, så er en overstrygning den rette løsning.

Du må endelig ikke lade dig afskrække af en forestilling om et skamferet tag efter en overstrygning – for det er ikke tilfældet! Modsat den mere gammeldags metode med overstrygning med mørtel, så er en overstrygning med kit slet ikke så synlig. Faktisk ligner en overstrygning blot en lille skygge fra tagstenene. Man skal tæt på taget for at bemærke, at der er tale om en overstrygning, og det er man jo ikke så tit. Har du behov for at se en overstrygning af et tag, så se vores referenceliste i menuen – sandsynligvis har vi overstrøget et tag i nærheden af dig!

Hvorfor vælge overstrygning

En overstrygning er det eneste rigtige alternativ til et helt nyt tag. Det er nemlig ofte helt umuligt at få adgang til en udnyttet loftetages skunker og skråvægge for at reparere og vedligeholde den oprindelige understrygning. Det kan derfor med stor fordel betale sig med en overstrygning, der forlænger tagets levetid. I den forbindelse anbefales det, at hele tagfladen overstryges for at få et så harmonisk og fuldendt helhedsindtryk som muligt.

Overstrygningen har den egenskab, at den kan modstå de ofte meget store påvirkninger, som taget udsættes for ved ekstreme vejrforhold, som f.eks. stærk varme og hård frost. Endvidere har fugen en stor hæfteevne, hvilket bevirker, at tagstene nærmest limes sammen til en sammenhængende flade. Det gør som helhed taget mindre følsomt over for voldsomt uvejr som storm, regn og lignende.

En fordel ved overstrygning er, at den i visse tilfælde, specielt på ældre ejendomme, hvor isoleringen ofte er mangelfuld, kan have en gavnlig virkning på varmeforbruget. Det skyldes, at der ved overstrygning opnåes en meget tættere tagfalde, og derved mindskes gennemtrækket i tagets hulrum. Overtsrygningen kan endvidere have en støjdæmpende effekt, især nær stærkt trafikerede veje, da den elastiske fuge dæmper vibrationerne i tagfladerne.

Hvordan udføres En fugning?

Over- og understrygning foregår ved hjælp af de mest moderne og gennemprøvede metoder. Fugeanlægget er opbygget i en trailer, som drives af en hydraulikpumpe og luft. En ca. 40 m. slange med varme kobles til anlægget, hvor der for enden sidder en fugepistol. Vores anlæg kan levere et tryk på 120bar, hvilket kan skubbe fugemassen igennem en op mod 100 meter lang slange. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at bruge det høje tryk for at presse den meget tykke  og seje fugemasse op gennem slangen. Det forholdsvise høje tryk bevirker, at fugemassen presses ind i selv de mindste revner og sprækker mellem tagstenene. Derved opnås en yderst tæt og langtidsholdbar fuge, der er i stand til at følge tagets naturlige bevægelser uden at revne eller miste sin fantastiske evne til at binde tagstenen sammen.

Book et møde i dag.

Det er gratis og uforpligtende
Vi kan nå ekstra
høje tagkonstruktioner

Siden 1976 har metoden med at overstryge et tag været brugt til tætning af ældre tegl- og betontagstenstage. Hovedformålet med overstrygningen er at tætne taget, så fygesne og slagregn forhindres i at trænge ind og beskadige underliggende samt tilstødende konstruktioner. Fugtskader kan med tiden føre til råd og svamp i træværket, hvilket kan blive en bekostelig affære, hvis der ikke sættes ind i tide. Fugningen af taget udføres med en elastisk fugemasse, der trykkes igennem en slange via en hydraulikpumpe. P.g.a. vores specialfremstillede anlæg kan vi presse fugemassen gennem en op til 100 meter lang slange, hvilket gør, at vi kan nå højder, hvor andre fugefirmaer må give op. Fugemassen lægges langs tagstenens kanter, så taget bindes sammen og huller tætnes.

Ventilation af  dit tag

Når et tag over – eller understryges, forhindres slagren og fygesne i at trænge ind, men samtidig lukkes der også for naturlig ventilation af loftsrummet. Derfor er det nødvendigt at montere tagrumsudluftninger for hver ca. 20 m2 tagflade. Det er for at undgå problemer med kondens og fugt.