Ring og få et tilbud

+45 40 51 60 66

Papirisolering

Spar penge
Og få et bedre indeklima
Udgiften til varmetab gennem en uisoleret ydervæg ligger på 60,- til 180 kr. pr. m2 ydervæg, så en typisk hulmursisolering med papirisolering tjener sig hjem på ca. 1 – 3 år. Afhængig af husets opvarmningsform, så der er rigtig gode penge at spare ved denne form for isolering.Ud over den økonomiske fordel ved en hulmursisolering bliver indeklimaet også bedre i huset. Derudover er et dårligt isoleret hus oftest god grobund for fugtproblemer og dermed skimmelsvamp. Ved efterisolering af et hus vil man også kunne få den sidegevinst at støjengener udefra mindskes.

isolering

Papirisolering

Et produkt med flere år på bagen.

Papirisolering er lavet af granuleret genbrugspapir – kun aviser. Ved brug af avispapir sikres, at der ikke er farlige koncentrationer af sundhedsskadelige tryksværter, da man i dag udelukkende bruger raps- og fiskeolie til fremstilling af avistryksværte. Papirisolering har været kendt i USA i næsten 150 år. Produktet blev introduceret i Danmark for snart 35 år siden, og er nu udviklet til et bæredygtigt, billigt og godt isoleringsmateriale, såvel til nybyggeri som til eksisterende boliger. Statens Byggeforskningsinstitut (By og Byg), Dansk Brandteknisk Institut, Teknologisk Institut, DTU Danmarks teknologiske Universitet m.fl. har alle forsket i anvendelsen af papirisolering og fundet det fuldt anvendelig på højde med andre isoleringsmaterialer til boligen. SBI anvisning nr. 207 beskriver en lang række af disse resultater. Anvisningen kan downloades på www.sbi.dk

Book et møde i dag.

Det er gratis og uforpligtende
Brandsikkerhed
Ved isolering med papir
Med hensyn til brandsikkerhed klarer papirisolering sig eksempelvis bedre end glasuld, hvilket Dansk Brandteknisk Institut offentliggjorde på et seminar i Middelfart den 1. oktober 2001. Fordelen ved papirisolering er, at det forkuller meget langsomt dvs. ligeså langsomt som stenuld smelter, dog kan papirisolering brænde ligesom alle andre materialer. Ydermere er papirisolering tilsat brand og svampehæmmende mineralske salte typisk i form af borsalte og alminimumhydroxid. Begge salte tilsættes i begrænsede mængder, så materialet kan stadig komposteres. De borsalte, der er indeholdt i papirisolering, frigives ikke til omgivelserne, da borsalte er svær opløseligt og først fordamper ved meget høje temperaturer. Når materialet komposteres indgår borsaltene igen i næringskredsløbet og figurerer her som jordforbedringsmiddel. Borsalte anvendes bl.a. derudover i væsker til øjenskylning, sårrens samt til konservering af madvarer og i visse tandpastaer.

En naturlig  grøn profil
Papirisolering er også et valg med omtanke for miljøet. 82 % af papirisolering består af genbrugspapir. Papirisolering vil således under de rigtige forhold kunne nedbryde sig selv og derved indgå i den naturlige livscyklus. Uorganiske materialer vil typisk deponeres som farligt affald, hvor papirisolering delvis vil kunne genanvendes i ny produktion eller komposteres som ufarligt materiale. Desuden er papirisolering fremstillet med lavt CO2 forbrug, idet energiforbruget ved fremstillingen af papirisolering medfører optil 20 % lavere frigivelse af CO2 end ved fremstilling af sten- eller glasuldsprodukter.

ISOLERING

Af hulmur

og loft

Ved isolering af hulmure blæses papirisoleringen ind gennem huller i fugen oftest med ca. 1 – 1,5 m afstand imellem alt efter hustype. Det vil med andre ord sige, at der kun bliver lavet huller af 22mm i fugen mellem murstenene, så det skønhedsmæssige indgreb er minimalt. Fordelen ved isoleringen af hulmuren med papirisoleringen er, at den bliver fordelt jævn ud i hulmuren, således at der ikke dannes kuldebroer.

Ofte stillede Spørgsmål
Klør og kradser papirisolering?

Nej, heldigvis ikke. Papirisolering indeholder ikke syntetiske fibre og udsætter ikke brugerne for kløe, svie og andet ubehag.

Nej, det gør den ikke. Der er naturligt bindemiddel i papiret, så når det har ligget nogle uger bindes det sammen. Dette skyldes en fugtpåvirkning fra temperaturudsving mellem dag og nat. Man kan på meget vindudsatte steder på effektiv vis spraye overfladen med en vandtåge, så isoleringen derved bindes endnu tættere sammen.

Isolering af lofter fortages ved at blæse isoleringen ud over loftet. Derved opnås en jævn dyne af isolering, så man undgår kuldebroer ved spær, gangbroer mm.

Mus og andre pattedyr vil blive generet af borsaltene, der virker desinficerende og derfor udtørrer deres hud. I et forsøg, der skulle undersøge, hvad mus ville bygge rede i, viste tests, at ingen mus vil bo og føde unger i papirisolering. Borsaltene virker endvidere effektiv mod insekter og svampesporer